మన ఊరి రామాయణం ట్రెయిలర్

A film by Prakash Raj Mana Oori Ramayanam - Telugu


ప్రకాష్ రాజ్ స్వీయ దర్శకత్వం లో చేస్తున్న మన ఊరి రామాయణం చిత్ర ట్రెయిలర్ విడుదల అయ్యింది. ఇదే సినిమా కన్నడ లో ఇదొల్లే రామాయణ పేరుతో ఏక కాలం లో నిర్మితమవుతుంది.

Posted On 13th August 2016