విజయవాడలో కేంద్ర మంత్రులు వెంకయ్య నాయుడు, సురేశ్ ప్రభు పుణ్య స్నానాలు.

Ministers Suresh Prabhu, Venkaiah Naidu, Holy Dip in Krishna Pushkaralu

కేంద్ర మంత్రులు వెంకయ్య నాయుడు, సురేశ్ ప్రభు పుణ్య స్నానాలు, ఏర్పాట్లపై చంద్రబాబు నాయుడుని ప్రశంసించిన వెంకయ్య నాయుడు, సురేశ్ ప్రభు

Posted On 23rd August 2016